affarsidé

Affärsidé för Stora Brunnsvik AB

Vi erbjuder lokaler och bostäder till kommunala organisationer, föreningar, företag och privatpersoner.

 

Affärsidé

Stora Brunnsvik AB ska erbjuda lokaler och bostäder till kommunala organisationer, föreningar, företag och privatpersoner. Konkurrenskraften är baserad på marknadsmässigt attraktiva hyror (lokaler), fina bostäder, anpassningsbara lösningar, geografin, miljön och närhet till vatten. Grunden för lönsamhet är hyresintäkter.

 

festsal-fonsterlampa2