organisation

ORGANISATION

Stora Brunnsvik är ett kommunalt aktiebolag och dotterbolag till Ludvika Kommunfastigheter AB.

Organisationsschema