Konferens- och lektionssalar

Konferens- och lektionssalar

Ljusa, fina konferens- och lektionssalar i varierande storlekar

Konferens- och lektionssalar

På Stora Brunnsvik finns det fantastiska möjligheter till olika möten och träffar. I var och vartannat hus finns det fina, ljusa konferens- och lektionssalar i varierande storlekar.
De flesta lektionssalarna är belägna i Vita Huset (nr:1) och i Bikupan (nr:2) där det även finns ett bibliotek. Dessa byggnader passar utmärk till en utbildnings- eller en kurs- och konferensverksamhet.

konferens