Historik

Brunnsvik Folkhögskola

En anrik och känd folkhögskola med en lång historia

 

Historiken om Brunnsviks Folkhögskola

Skolan grundades 1906 av Karl-Erik Forsslund under medverkan från Gustaf Ankarcrona och Uno Stadius och var tänkt som en bygdeskola för ungdomen i Västerdalarna. Genom den ganska radikala hållningen hos Uno Stadius, vilken blev skolans första föreståndare, blev dock skolan snart känd för att bedriva socialistisk agitation, och kommunala och statliga bidrag avslogs.

Detta ledde till att skolans kopplingar till nykterhets- och arbetarrörelsen i stället stärktes och särskilt genom stöd från arbetarrörelsen kunde fortsätta sin verksamhet. Efter regeringsskiftet 1911 erhöll Brunnsvik statsbidrag, kort förut hade landstinget beviljat skolan anslag. Undervisningsprogrammet, som till en början var inriktat mot naturvetenskap, blev efterhand mer inriktat mot kulturhistoria och samhällsvetenskap. 1919 inrättades en andra årskurs. Man startade även kortare sommarkurser. 1920 inrättades en fackföreningsskola på Brunnsvik på LO:s initiativ.

De första husen ritades av Ankarcrona och Forsslund men den mest betydande arkitekten blev senare Hakon Ahlberg, bror till Alf Ahlberg. Huvudmän var fram till 1 juli 2009 ABF och LO. Därefter avvecklade den centrala fackliga organisationen sitt engagemang och ABF Sollentuna trädde i stället in i folkhögskoleföreningens styrelse. Från och med hösten 2010 förstärkte Brunnsvik sin kulturella och humanistiska profil och satsade bland annat på musik- och konstutbildningar.
Källa: Wikipedia

Mer historia hittas på: lekomberg.se